woensdag 12 maart 2014

Koptienden Naarden 1546De namen en het folionummer.

Willem Claes Obbesz 3
Gosen Claesz 3
Gosen Posch 3
Evert Jan Gerritsz 3
Baltus Gerritsz ,borger tot Am?? 3
Alit Timans 3
Jaep Stevensz 3
Gerrit Jacopsz 3
Timan Petersz 3
Claes Henricksz 3
Claes Bunschoten 3
Gijsbert Gerrit Jacopsz 3
Deliaen Cornels dochts 3
Jan Henricksz 3
???? ?????? 3
Volcken Aertsz 4
Jan Claesz Smit 4
Willem Volckensz 4
Dirck Heinensz 4
Egbert Volckensz 4
Tonis Corssies 4
???? Meijnsz 4
???? Lap 4
Bruij Claesz 4
Gasthuijs 4
Peter Jacopsz 4
Merten Ottensz 4
Gerrijt Louwesz 4
Gijsbert Cornelisz 4
Cornelisz Gijsbertsz 4
Joost Claesz 5
Diemen Jansz 5
Claes Gerbrantsz 5
Willem Jan Louwesz 5
Jan Henricksz 5
Aert Claesz ,Kijnder, 5
Wouter Aertsz Lap 5
Eelt Jansz 5
Tonis Diennijs?? 5
Jan Louwesz ,kinder, 5
Jacop Cornelisz 5
Huijbert Guensz 5
Jan Evertsz 5
Jan Meijns Tonisz 5
Jacop van ???? 5
Gerrijt Dircksz 5
Jan Meijnsz 6
Peter Henricksz 6
Geert Evertsz 6
Joost Tonisz 6
Jan Gerrijtsz 6
Henrick Jansz 6
Com Jaep ,jonge, 6
Oude Naerden 6
Fije Tonisz 6
Meijns Henricksz 6
Jan Aertsz Lap 6
Jan Gijsz 6
Die Susteren 6
Henrick Ebbesz 6
Tonis Rijcxz 6
Lambert Gueunsz 6
Elbert Gerritsz 7
Mr Gerrit Claesz 7
Peter Jan Andriesz 7
Claes Deijn 7
Heer Frans Gerritsz 7
Freeck Jansz 7
Henrick Jans dochter 7
Cornelis Aertsz 7
Peter Gijsbert Lappen 7
Dirck Claesz 7
Bout Heijnricksz 7
Steven Elbertsz ,van Amersfoort, 7
Cornelis Pouwelsz 7
Heer Peter Jacopsz 7
Jan Egbertsz 7
Elbert Potter 7
Jan Volckensz 7
Hubert Jansz 8
Herman Gerritsz 8
Mr Dirck Bertusz 8
Gerrit Elbersz 8
Bout Egbersz 8
Jacop Boutsz 8
Jan Melisz 8
Fransz Boutsz 8
Jan Bortsz 8
Cruijs Autaer 8
Onse Vrouwen Autaer 8
Jan Claesz 8
Mr Gijsbert Lap 8
Jan Willemsz 8
Onse Vrouwen Autaer 8
Jacop Lambertsz 8
Peter Aertsz 8
Gerrit Petersz 8
Mechelt Jan van Boss 8
Jacop Willemsz Slootmaecker 9
Dit Autaer van Sint Anna,tot Naarden, 9
Claes Gijsz van Camp 9
Cornelis Henricksz 9
Sint Looijen Autaer 9
Convent van Vredendael 9
Peter Claesz ,van Amsterdam, 9
Freeck Heijnensz 9
Cornelis Jan Ebbesz 9
Cornelis Tonisz 9
Henrick Claesz ???? 9
Elt Memorm?? 9
Jan Willemsz Smit 9
Het Sieckhuijs 9
Jacop Gosen 9
Jan Jacopsz 9
Dirck Gerritsz 9
Elt Gerritsz 10
Claes Heijn 10
Dirrickgen Gerritsz 10
Cors Melisz 10
Lambert Loot ,heeft overgenomen, 10
Gerrit Louwensz ,heeft overgenomen, 10
Jan van Huijssen ,heeft overgenomen, 10

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptieden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1541De namen en het folionummer.

Volcken Mathijsz 2
Willem Claesz Obbesz 2
Gosen Claesz 2
Alit Willem Andriesz 2
Egbert Jacopsz 2
Meijns Egbersz 2
Gosen Posch 2
Heijmen Jacopsz Smit 2
Evert Jans Gerritsz 2
Alit Tijmensz 2
Claes Dibboutsz 2
Mr Tonis ,kijnder, 2
Gerrit Jacopsz 2
Tijman Petersz 2
Claes Heijnricksz 2
Claes Bunscoter 2
Gijsbert Moij 2
Gijsbert Gerrit Jacopsz 2
Deliaen Cornelis dorter neemt over 2
Jan Heijnricksz 3
Volcken Aertsz 3
Jan Claesz Smit 3
Willem Volckensz 3
Dirck Heijmensz 3
Egbert Volckensz 3
Tonis Korsiesz 3
Jan Wolter Claesz 3
Jacop Boutsz 3
Herman Petersz 3
Evert Meijnsz 3
Lambert Aeltsz 3
Alit Elberts 3
Wouter Jacobsz 3
Lambert Mathijsz 3
Peter Backer 3
Marten Lap 3
Dat Gasthuijs 3
Jacob Dircksz 4
Tijman Hermansz 4
Merten Ottesz 4
Gerrit Louwesz 4
Ghijsbert Cornelisz 4
Cornelis Gijsbertsz 4
Nemmick Elbertsz 4
Jacob Reijersz 4
Joost Claesz 4
Claes Willemsz 4
Henrick Louwesz 4
Claes Aertsz 4
Dunner Jansz 4
Cornelis Bortsz 4
Gerbrant Claesz 4
Willem Jan Louwesz 4
Gosen Lubbertsz 4
Jan Henricksz 4
Wouter Aertsz Lap 5
Eelt Jansz 5
Jacop Petersz 5
Jan Louwesz ,kijnder, 5
Claes Lambertsz 5
Deliaen Lubbertsz 5
Jan Sier 5
Jacop Cornelisz 5
Meijer Guensz 5
Jan Evertsz 5
Jacop Campersz 5
Jan Meijnsz 5
Jacop van Kevere 5
Gerrit Dircksz 5
Claes Dirck Jacopsz 5
Jan Meijersz 5
Tijma Meijensz 5
Peter Henricksz 5
?eert? Evertsz?? 5?
Joost Tonisz 6
Jacop Ghijsbertsz 6
Jan Gerritsz 6
Henrick Jansz 6
Gerrit Lambertsz 6
Roel Jacopsz 6
Tonis Tonisz 6
Ansch Jansz 6
Oude Naarden 6
Claes Timansz 6
Fije Tonisz 6
Meijns Heijnricksz 6
Claes Jansz 6
Jan Aertsz Lap 6
Jan Ghijssen 6
Die Susteren 6
Tonis Rijcxz 6
Splinter Gerritsz 7
Lambert Guensz 7
Meijns Volckensz 7
Elbert Gerritsz 7
Meijster Gerrit Claesz 7
Peter Jan Andriesz 7
Goen Tijmensz 7
Gerrit Both 7
Claes Deijn 7
Gerrebrant Molenaer 7
Heer Frans Gerritsz 7
Jan Tijmensz 7
Frederick Jansz 7
Aert Gijsbertsz Lappen 7
Heijnrick Vene dochter 7
Peter Ghijsbert Lappen 7
Dirck Claesz 7
Bout Heijmensz 8
Steven Aelbertsz van Amersfoort 8
Cornelis Pouwelsz 8
Nemmick Heijnesz 8
Willem Willemsz Blomedael 8
Claes Molenaer 8
Hillegont Goesen 8
Heer Peter Jacopsz 8
Jan Egbertsz 8
Elbert Potter 8
Cornelis Keldermans 8
Meijster Jan Volckensz 8
Hubert Jansz 8
Herman Gerritsz 8
Meijster Dirck 8
Gerrit Elbertsz 8
Bout Elbert 8
Gerrit Volckensz 8
Jacop Boutsz 9
Meijns Corsiesz 9
Jan Melisz 9
Gerrit Lambertsz 9
Fransz Boutsz 9
Jan Bortsz 9
Die Pastoor van Heijmeberch 9
Het Heijlich Cruijs Autaer 9
Onse Vrouwen en Sinte Jacops Autaer 9
Jan Claesz 9
Meijster Ghijsbert Lap 9
Jan Willemsz 9
Onse Lieve Vrouwen Autaer 9
Jacop Lambertsz 9
Die Kerck ,tot Naarden, 9
Peter Aertsz 9
Mechelt Jan van Bossen 9
Jacop Willemsz Slootmaker 9
Peter Lambertsz 10
Aert Lambertsz 10
Dat Autaer van Sint Anna ,tot Naarden, 10
Claes Ghijsz van Campe 10
Cornelis Cup 10
Cornelis Henricksz 10
Mr Claes Deijn 10
Sinter Loijen Autaer 10
Lobberich Jansen dochter ,begijn tot Amsterdam, 10
Convent van Vreendael 10
Peter Claesz ,van Amsterdam, 10
Willem Pape 10
Freeck Heijnricksz 10
Cornelis Jan Ebbesz 10
Cornelis Tonisz 10
Heijnrick Claesz Praeter 10
De Memorij 10
Jan Willemsz Smit 11
Jacop Gosen 11
Elbert Louwesz ,kijnder, 11
Jan Jacopsz ,neemt over, 11
Dirck Gerritsz ,neemt over, 11
Ote Gerritsz ,neemt over, 11
Claes Heijn Jacopsz ,neemt over, 11
Dirckge Gerrits 11

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1534De namen en het folionummer.

Volken Mathijsz 5
Herme Jacopsz 5
Ghijsbt Meijnsz 5
Wilhem Claes Obbensz 5
Gosen Claesz 5
Lambert Ghijsz 5
Alit Willem Andresz 5
Egbert Jacopsz 5
Meijns Osgens 5
Gosen Posch 5
Heijme Jacopsz Smit 5
Alit Tijmens 5
Claes Dibbouts 5
Gerit Jacopsz 5
Tijme Petersz 5
Claes Hermesz 5
Claes Buschoten 5
Gerit Moij 5
Ghijsbt Gerit Jacopsz 5
Jan Henricxsz 5
Volken Aertsz 6
Wilhem Volkensz 6
Dirck Hemesz 6
Elbert Volkensz 6
Tonis Korsies 6
Ghijsbt Timesz 6
Jan Wout Claesz 6
Claes Rijkoutsz 6
Jacop Bout 6
Claes Volkertsz 6
Herme Petersz 6
Lambert Aeltsz 6
Alit Elbertsz 6
Wout Jacopsz 6
Lambert Mathijsz 6
Peter Backer 6
Jan Wiljhemsz 6
Merten Lap 7
Dat Gasthuijs 7
Jacop Dircxsz 7
Timen Hermesz 7
Claes Jacopsz 7
Gerit Louwesz 7
Ghijsbt Cornelisz 7
Cornelis Ghijsbtsz 7
Nemick Elbertsz 7
Jacop Reijer 7
Lijsbet Claes Vranckes 7
Claes Willemsz 7
Henrick Louwesz 7
Claes Aertsz 7
Cornel Theusz 7
Dunner Jansz 7
Cornel Bortsz 7
Gerbrant Claesz 8
Jan Samelaer 8
????  ?????? 8
Wilhem Jan Lanfesz 8
Gosen Lubbertsz 8
Jan Henricxz 8
Wout Aertsz 8
Aelt Janz 8
Jacop Petersz 8
Jan Lanfesz ,kijne, 8
Jan Evertsz 8
Claes Lambertsz 8
Deliae Lubberts 8
Timen Jacopsz 8
Gerit Jansz 8
Jan Sier 8
Jacop Cornelisz 8
Evert Petersz 8
Meijert Guensz 9
Jacop Campersz 9
Jan Meijnsz 9
Jacop van Kevere 9
Jacop Lambertsz 9
Gerit Dircxsz 9
Claes Dirck Jacopsz 9
??? Gerit Dirck Jacopsz 9
Timen Meijnsz 9
Peter Henricxz 9
Jacop Ghijsbertsz 9
Jan Geritsz 9
Henrick Jansz 9
Tomas Lambertsz 9
Gerit Lambertsz 9
Evert Jan Ottesz 9
Roel Jacopsz 9
Wilhem Wilhemsz 10
Tonis Tonisz 10
Ansch Jansz 10
Oude Naerden 10
Looch Jacopsz 10
Meijs Henricxz 10
Claes Jansz 10
Gerit Beresz 10
Die Susteren 10
Tonsi Rijkensz 10
Corneli Bolersz 10
Splinter Geritsz 10
Lambert Guensz 10
Meijns Volkensz 10
Meijns Joost Louwesz 10
Meijns Gerit Claes Vollemer 10
Andries Petersz 10
Peter Jan Andriesz 10
Frans Kenner 11
Gou Timens 11
Griet Claes Gerbrants ,moeder, 11
Gerrit Labert? Ghijsz 11
Gerit Boet 11
Korsge Aertsz 11
Claes Deijn 11
Gherbrant Muellener 11
Frans Gerritsz 11
Aert Jansz 11
Jan Timensz 11
Elbert Meijnsz 11
Aert Ghijsbert Lappen 11
Henrick Vene dochter 11
Jacop Gherbrantsz 11
Claes Ghijsz 11
Peter Ghijsbt Lappen 11
Dirck Claesz 12
Beer? Geritsz 12
Bout Hemesz 12
Steven Albertsz ,van Amersfoort, 12
Nemick Heijnesz 12
Gosen ????? 12
Wilhem Wilhemsz Bloemedael 12
Claes Mullenaer 12
Hillegont Goesz 12
Peter Jacopsz 12
Jan Egbertsz 12
Elbert Potter 12
Nelletge Peters 12
Cornel Keldermans 12
Hubert Jansz 12
Elbert Lou 12
Herme Gerritsz 12
Gos Rijkesz 13
Crijstiaen Geritsz 13
Meijster Dirck 13
Gerit Elbertsz 13
Bout Ecbertsz 13
Gerit Volkesz 13
Meijns Korsgensz 13
Jan Meelisz 13
Gerit Lambertsz 13
Frans Boutsz 13
Ghijsbt Geritsz 13
Wilhem Jacopsz 13
Jan Bartsz 13
De Pastoor ,van Heijmeberch, 13
T Heijlich Cruijs Autaer 13
Onse Vrouwen Autaer en Sint Jacops Autaer 13
Jan Wilhemsz 13
Onse Lieve Vrouwen Autaer 13
Jacop Lambertsz 14
De Kerck ,tot Naarden, 14
Sinte Loije Autaer 14
Henrick van Reeve 14
Jacop Claesz Tol 14
Louwe Gosen 14
Peter Aertsz 14
Machteld Jan van den Bossen 14
Jacop Wilhemsz Slotemaker 14
Peter Lambertsz 14
Aernt Claesz 14

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer